فرو سیلیس منگنز

عمدتا در ساخت فولاد برای دفع اکسیداسیون ، افزودن آلیاژ و نمک زدایی در فولاد مایع استفاده می شود با گوگرد واکنش نشان می دهد و سولفیدهای آهن را که دارای نقطه ذوب کم هستند ، به حداقل می رساند. سولفیدهای آهن مایع در هنگام چرخش ، باعث ترک خوردگی سطح می شوند.