فرومنگنز

فرومنگان یا فرومنگنز ، فرمولاسیون با محتوای بالای منگنز است که با گرم کردن مخلوطی از اکسیدهای MnO2 و Fe2O3 با کربن و معمولاً به عنوان ذغال سنگ و کک در یک کوره انفجار یا یک سیستم کوره الکتریکی از نوع قوس الکتریکی به نام قوس غوطه ور ساخته می شود.
مزیت ترکیب پودر اکسید آهن و اکسید منگنز، نقطه ذوب پایین آلیاژ ترکیبی در مقایسه با اکسید منگنز خالص است.
منگنز به عنوان یکی از اجزای آلیاژی برای افزایش مقاومت، افزایش سختی و کاهش شکنندگی و رفتار حرارتی فولادها می باشد. فروآلیاژهای منگنز برای جدا کردن گوگرد و اکسیژن زائد در کوره فولاد سازی به کار می روند زیرا غلظت زیاد گوگرد در فولاد، همگنی آن را کاهش داده، باعث سهولت شکست آن می گردد. لذا منگنز با گوگرد ترکیب می شود تا سولفید منگنز موجود در سرباره را تشکیل دهد . در صنعت فولاد، منگنز در اشکال مختلف کانسنگ و فروآلیاژهای فرو منگنز سیلیکو منگنز استفاده می شود