الزام ثبت اطلاعات محصولات طویل فولادی در سامانه جامع تجارت از ابتدای دی ماه 1399

طبق ابلاغ دبیر کارگروه تنظیم بازار، کلیه فعالان تجاری توزیع و فروش مقاطع طویل فولادی نیز همچون تولیدکنندگان شمش و اسلب فولادی و خود تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی، مشمول ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت‌ شده‌اند و مکلفند از ابتدای دی ماه اطلاعات موجودی اولیه، فروش، صادرات، مصرف و ورود خروج به/از انبار را در سامانه ثبت کنند.

به گزارش تافکو، در بخشی از متن این ابلاغیه که به امضای آقای عباس قبادی- دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی- رسیده است خطاب به کلیه فعالان تجاری توزیع و فروش مقاطع طویل فولادی آمده است:

” احتراما عنایت به ابلاغ ” شیوه‌نامه ساماندهی عرضه  تقاضای زنجیره فولاد” از سوی معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و در راستای اجرای بند ۱۶ از شیوه‌نامه مذکور و همچنین بند ۱۱ از مصوبات نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی، همانگونه که تولیدکنندگان شمش و اسلب فولادی طی ابلغیه شماره ۶۰/۱۳۷۰۸۹ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی طی ابلاغیه شماره ۶۰/۱۸۴۲۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۲۸، مشمول ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت گردیده‌اند. 

کلیه فعالان تجاری در زمینه توزیع و فروش محصولات طویل فولادی شامل انواع میله، میلگرد، تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، تسمه و مفتول فولادی نیز مکلفند از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ اطلاعات موجودی اولیه،فروش، صادرات، مصرف و ورود و خروج به/از انبار کالاهای مذکور خود را صرفا مطابق رویه، در سامانه جامع تجارتwww.ntsw.irثبت نمایند.